top of page

Herfstmeeting 2015

Dinsdag 17 November 2015 om 19u

UZ Gent, gebouw K3, 2e verdieping, Auditorium 2

De Gentse Alumnivereniging Logopedie en Audiologie (GALA) organiseert jaarlijks een avondcolloquium NWTS dat een forum moet bieden aan paramedici/artsen om een casus uit de praktijk te bespreken of om over onopgeloste vragen mbt diagnostiek en behandelingsstrategieën bij personen met neurologische taal- en
spraakstoornissen te overleggen.

 

Na de herfstmeeting nodigen we u graag uit op een hapje en een drankje.

 

Wenst u een casus met de collega’s te delen?

Mail dan tenminste 1 week voor de herfstmeeting uw naam en voorstel door naar: miet.deletter@ugent.be

Om de kwaliteit en efficiëntie van dit colloquium te bewaken, vragen we aan iedereen die een patiënt wil voorstellen, dit op een uniforme manier voor te stellen. 

o    Duur: 

♣    max 20’ per casus (10’ voorstelling + 10’ bespreking)

o    Voorstelling:

♣    Documenteren met korte video/audio-opname

♣    Voorstelling:
5-tal slides waarop sociale en persoonlijke anamnese, korte medische voorgeschiedenis met huidige status, beeldvorming indien mogelijk, logopedische onderzoeksresultaten en uw vraagstelling/reden waarom u deze casus graag met ons deelt.

      Om deontologische redenen worden de patiënten, mits hun toestemming, enkel door gediplomeerde logopedisten voorgesteld. Studenten zijn van harte welkom om mee te denken en te discussiëren.

 

Kostprijs: € 20 (niet-leden) - € 15 (leden van Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen en de Vlaamse Vereniging voor Logopedie)- € 10 (leden van GALA of student)

Het bedrag mag gestort worden op de rekening van GALA: 001-6267255-64

 

We kijken ernaar uit u te verwelkomen op onze vijfde herfstmeeting!

bottom of page